Despre „Oltea Doamna”

Scoala Gimnazială „Oltea Doamna” a fost înfiinţată acum 100 de ani, după Marea Unire, ca liceu românesc de stat pentru fete şi a depăşit toate vicisitudinile istoriei, un Război Mondial, refugiul, regimul comunist, rămânând o instituţie de referinţă a învăţământului orădean. Primul an școlar sub autoritatea Regatului României a început în octombrie 1919, cu opt clase şi un total de 332 de eleve. Denumirea „Oltea Doamna”, după mama domnitorului Ștefan cel Mare, a fost atribuită în anul 1921.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, instituția s-a refugiat în Beiuș. În 1947, revenit în Oradea, şcoala a fost transformată în Liceul Teoretic de Fete nr. 1, având circa 400 de eleve. Dacă în anul școlar 1959-1960 existau 19 clase cu 740 de elevi și 24 de cadre didactice, recordul a fost înregistrat în anul școlar 1984-1985, cu 1.485 de elevi, care învățau în acastă instituție de învățământ, unde existau laboratoare de chimie, biologie, fizică, științe sociale, cabinete de limba română, istorie, geografie și limbi moderne.

Școala „Oltea Doamna” funcționează în prezent în trei clădiri, situate în Parcul Traian nr. 16. Cea mai veche apare în 1820 și servește drept primărie a Olosigului (malul drept al Crișului), a doua este ridicată între 1897-1901, ca spațiu al Școlii Primare Maghiare, iar cea mai nouă (Clădirea A) este dată în folosință începând din 1980.

La debutul anului școlar 2019-2020, școala are 36 de clase de elevi din ciclul primar și gimnazial, cu un număr de 1.015 elevi și 7 grupe de preșcolari cu 175 de copii, pregătiți de 65 de cadre didactice. În prezent, școala se bucură de recunoștere internațională și a intrat într-o echipă globală de profesori inovativi, ambițioși, auto-motivați, orientați către rezultate, împuterniciți să creeze și să utilizeze resursele moderne și creativitatea educațională cu înțelepciune. Faptul că „Oltea Doamna” este o instituţie de elită este atestat şi de participarea exemplară la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline, unde elevii şcolii au obținut un număr de 195 de premii la etapele județene și naționale, doar în anul 2019.