Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din
învățământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial și
liceal, beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:
a) bursă de excelență olimpică I;
b) bursă de excelență olimpică II;
c) bursă de merit;
d) bursă socială;
e) bursă tehnologică.

 

Ordin ministru

Cereri pentru obținere burse

Declaratie familie monoparentala