Regulamentul de ordine interioară, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ, cuprinde numai prevederi specific condiţiilor concrete de desfaşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare. Acesta este aprobat prin hotărâre a Consiliului Profesoral in prezenta tuturor angajatilor si prin hotărâre a Consiliului de Administratie………….regulament intern Oltea Doamna 2022

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.
Școala Gimnazială ”Oltea Doamna” Oradease organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern………..Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Gimnaziale Oltea Doamna 2022