KA210,,Environmental Education in Action”

Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna” anunță lansarea proiectului de parteneriat
Erasmus + KA210,,Environmental Education in Action” cu Nr: de referință:2022-1-PL01-
KA210-SCH-000080902,care se va derula în cadrul acțiunii KA210 – parteneriate școlare.
Proiectul va fi implementat în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023, în parteneriat cu
instituții din patru țări. Participă la acest proiect Zespol Szkolno – Przedszkolny Nr.1 (Polonia),
Educational Center for Environmental and Sustainability of Karpenisi (Grecia), Școala
Gimnazială ,,Oltea Doamna”(România), Dfdic Pontassieve (Italia), HamzaYerlikaya Ortaokulu
(Turcia) și Sivas Dorteylul Ortaokulu (Turcia).
Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea de competențe, cunoștințe și atitudini față
de protejarea mediului și schimbările climatice și integrarea educației pentru mediu în
activitățile de învățare, printr-un schimb de bune practici între elevii țărilor partenere. De
asemenea, proiectul vizează dezvoltarea autonomiei elevilor prin activități care să le
dezvolte încrederea în sine, formarea și dezvoltarea competențelor lingvistice,
dezvoltarea în rândul elevilor și profesorilor a inițiativei și dorinței de a fi buni
cetățeni la nivel local, național, precum și cetățeni europeni activi, inițierea unor
mijloace prin care elevii și profesorii să implementeze activități legate de protejarea
mediului, în spiritul unei vieți durabile.
Impactul așteptat al proiectului constă în realizarea unui program de succes în care
educația pentru mediu este parte integrantă din disciplinele de curriculum vizate, care va
contribui la conștientizarea importanței protejării mediului, de a cărui integritate și
funcționare depinde întreaga activitate umană.