Programul Mondial ECO-ȘCOALA

 

Programul Eco-Scoala ce a debutat în anul școlar 2010  și-a demonstrat eficiența prin efectele pozitive asupra școlii noastre, motiv pentru care s-a decis începerea derulării lui și într-o etapă nouă și are ca scop îmbunătățirea vieții prin curațenie, dar mai ales prin motivațiile pe care le oferă pentru a acorda mediului atenția și îngrijirea necesară.

Cele mai relevante aspecte pe care le vizăm sunt:

 • Îmbunătățirea esteticii școlii, colțul viu din clase, laboratoare, coridoarele școlii;
 • Îmbunătățirea disciplinei ecologice în timpul pauzelor prin acțiunea “Eco-Agenți”;
 • Amenajarea unui spațiu dendrologic prin plantare de pomi și arbuști ornamentali;
 • Implicarea elevilor în acțiuni ,diferite activități de tip OUTDOOR
 • Cultivarea respectului pentru natură, menținerea curațeniei;
 • Colectarea, selectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile: hârtie, pet-uri, aparatură electrocasnică;
 • Dezvoltarea simțului civic;
 • Implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat;
 • “Trezirea” conștiinței participanților cu privire la viitorul sumbru care ne așteaptă.

Ne propunem să realizăm o educație interactivă în care disciplinele de cultură generală (geografie, biologie, matematică, română) și arte (decupaj, lipire, confecționare, cusut) să coexiste armonios.

Acţiunile pe care le vom desfăşura vor avea ca scop stimularea motivaţiei elevilor pentru  protejarea  naturii  şi  formarea  unui  comportament  ecologic  adecvat,  prin activităţi concrete care să contribuie la protejarea Biodiversităţii.

-investirea „Eco-Agenţilor la nivel de clasă;

-organizarea unui schimb de experienţă pe tematica biodiversităţii, a managmentului deșeurilor și amenajării curții școlii cu alte unităţi de învăţământ din judeţ cuprinse în Programul Eco Şcoala;

– organizarea unor acţiuni care să marcheze obiectivele in fiecare an scolar pe plan international;

– pregătirea grădinii de flori şi a spaţiului verde din curtea şcolii;

– lucrări de întreţinere necesare

– înlocuirea trandafirilor, pomilor uscaţi/îmbătrâniţi;

– editarea revistei „Eco-Şcoala”(anual)

– reînnoirea periodică a materialelor expuse pe panourile „Eco-Şcoala”;

– organizarea unor acţiuni care să marcheze evenimentele din „Calendarul Ecologic”;

– colectarea permanentă a deşeurilor, selectiv, de către fiecare clasă;

– confecţionarea unor jucării sau altor obiecte utile, din deşeuri refolosibile şi organizarea unor expoziţii cu obiectele confecţionate;

– ecologizarea Crișului Repede

PARTENERII  PROIECTULUI:

– Inspectoratul Școlar Județean,

– Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Oradea,

– Școlile partenere de pe platfirma eTwinning

–  Instituția PREFECTULUI-Județul Bihor,

– Facultatea de Protecție a Mediului,

– RER Ecologic Sevices Oradea,

– S.C. ECO Bihor SRL,

– Agenția de Protecție a Mediului Bihor,

– Consiliul Județean Bihor

– C A Oradea,

        – Asociația Bazinală Ape Crișuri,

Materialele din care sunt confecționate diferite obiecte nu sunt costisitoare, mulți le considera simple deșeuri, dar din ele se pot face mult mai multe, chiar ARTĂ. Suntem o societate de consum care nu mai știe ce să facă cu deșeurile, iar ceea ce ne arată acești copii poate fi un exemplu.

Așadar, soluția este EDUCAȚIA ECOLOGICA, care nu trebuie să țina doar cât timp ești la școală, ci toată viața.

Având în vedere ca spațiul verde și gradina de flori ce aparțin școlii sunt spații generoase ce serversc la conservarea, la atenuarea poluării atmosferei, estetica orașului, în beneficiul elevilor, părinților acestora, a comunității din zona Parcului Traian, am identificat următoarele aspecte:

 • Grădina de trandafiri trebuie amenajată și îmbogățită prin plantarea de noi specii, dar și de arbori ornamentali
 • Necesitatea revigorării solului livezii și grădinii cu flori.

La nivelul școlii se pot rezolva o parte din probleme prin contribuția elevilor, cadrelor didactice, personalului școlii, părinților.

Coordonatorii proiectului împreună cu eco-agenții școlii noastre au prezentat efectele pozitive ale acestui program și impactul asupra comunității locale. Prin cele trei teme alese, biodiversitatea, managementul deșeurilor și curtea școlii, elevii școlii noastre au demonstrat comportamentul ecologist adoptat și examenele de bune practici încă din anul 2010, an în care ne-am înscris în acest program. De atunci am dezvoltat relații de prietenie și schimb de experiență cu alte ECO-SCOLI din țară și din străinătate pe platforma eTwinning. Proiectul a fost recompensat cu Certificatul European de Calitate.

Derularea Programului Mondial ECO-ŞCOALA în instituţia noastră, coordonat de CCDG București la nivel national, este benefică din mai multe puncte de vedere.

Aşa  cum  am  arătat  mai  sus,  multe  dintre  acţiunile  propuse  nu  necesită  un  timp suplimentar, ele pot fi integrate în curriculumul naţional sau în curriculumul la decizia şcolii. Modalitatea de abordare este diferită, presupunând desfăşurarea orelor în natură, folosirea eficientă a cadrului natural de care beneficiază şcoala. Elevii vor fi antrenaţi în activităţi desfăşurate în echipă,

În urma activităților derulate și mediatizate în presa locală (Ovidan), pe pagina de Facebook a proiectului, în revista Eco-Școala, pe platforma eTwinning și a reevaluării de către echipa CCDG București, școala noastră a obținut Trofeul Eco, Steagul Verde (de două ori), statutul de ECO-ȘCOALĂ și Certificatele de Calitate national și European.