Invitație „CE VOI DEVENI ? CUM VOI DEVENI?”

Școala Gimnazială “Oltea Doamna” Oradea,  în parteneriat cu Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, vă invită să participați la Concursul interjudețean de orientare în carieră „CE VOI DEVENI ? CUM VOI DEVENI?”, ediția a VIII-a, înscris în Calendarul proiectelor de educație extrașcolară regionale și interjudețene – anul școlar 2023-2024, Anexa 3 la OM 3468 din 29.01.2024, la poziția 742.

Alegerea carierei este o decizie importantă și poate avea un impact semnificativ asupra unei  persoane. În cadrul concursului, elevii  își pot identifica  propriile aptitudini, valori și interese, pot reflecta asupra unei viitoare profesii și își pot găsi sursa personală de motivație în alegerea carierei. Cunoașterea specificului unei anumite profesii, exprimarea creativă către viitoarea carieră, luarea  deciziei şi realizarea unui plan de carieră contribuie la dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat, unul dintre obiective cheie europene. De asemenea, concursul va încuraja exprimarea creativității literare, artistice și digitale, contribuind astfel la dezvoltarea mai multor competențe.

Concursul va avea ca finalitate o colecţie de desene, postere, prezentări, imagini, videoclipuri, eseuri, fişiere cu conţinut multimedia şi text cu conţinut sugestiv pentru tema concursului. Acestea se vor  constitui în resurse valoroase pentru activităţile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi vor fi sursă de motivaţie pentru construirea unei cariere de succes. O selecție din aceste resurse va fi  publicată într-o revistă școlară cu ISSN.

Secțiunile concursului sunt:

Secțiunea  1: Ce voi deveni?  – descrierea viitoarei profesii și argumentarea alegerii acesteia.

Secțiunea 2 : Cum voi deveni? – secțiune care va cuprinde 3 teme:

Tema 1: Plan de afaceri;

Tema 2: Planul de carieră;

Tema 3: Simularea unui interviu de angajare (joc de rol);

Partenerii noștri sunt: Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj,  Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistrița, Colegiul Național „Doamna Stanca”  Satu Mare, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”  Zalău.

Regulamentul de organizare și desfășurare, calendarul activităților și formularul de înscriere la concurs se găsesc pe site-ul concursului care se deschide cu linkul  https://sites.google.com/view/cvdx2.

Informații detaliate privind derularea concursului se pot afla de la parteneri județeni.

Termenul de înscriere este: 31.03.2024

Condiții de participare: Fiecare școală participantă va putea înscrie la concurs maximum 3 lucrări pe nivel de învățământ și pe secțiune.

Informații de contactpati_serena@yahoo.com / 0726285768

Vă așteptăm cu drag!